Tất cả bài viết liên quan

Nhắn tin trúng thưởng khuyến mại Bia Sài Gòn tất tần tật

Cập nhật 15/08 BẬT NẮP LAGER – RINH NGAY TÀI LỘC 23/5 MỞ LAGER NGAY – LỘC VÀNG ĐẾN TAY ; 05/05 BẬT NẮP HÈ VUI - TRÚNG TIỀN ĐẦY TÚI, 15/03/2023: Nhắn tin trúng thưởng Bia Saigon Lager 24 lon 330ml chương trình Mở thùng lager trúng xe SH01/08/2022: Nhắn tin trúng thưởng Bia Saigon Lager 24 lon 330ml chương trình KHUI THÙNG LAGER - MỞ LỘC MAY MẮN; 23/05/2022: Nhắn tin trúng thưởng Bia Sài Gòn chương trình KHUI BIA EXPORT – TRÚNG NGAY LỘC VÀNG; Cập nhật 13/05/2022: Nhắn tin trúng thưởng Bia Sài Gòn chương trình CÙNG LÊN LAGER, CÙNG THẮNG VÀNG; Cập nhật 14/3/2022: Nhắn tin trúng thưởng Bia Sài Gòn chương trình LÊN BIA LAGER, LÊN ĐỜI AIR BLADE; 28/6/2021: Nhắn tin Bia Sài Gòn LÊN CÙNG VẬN MAY, MỞ THÙNG CÀO NGAY tổng đài 7039