Tất cả bài viết liên quan

Cho thuê đầu số - Hợp tác kinh doanh

Cho thuê đầu số - hợp tác kinh doanh tổng đài tin nhắn - là một trong những thế mạnh khác biệt của Công ty Viễn Thông Di Động - đang sở hữu hai SMS Gateway 6x20 và 7x39, cả hai đều kết đến toàn bộ nhà mạng ở Việt Nam.